No products in the cart.

Начин на употреба

Основата с краката е предназначена за използване за бюро с електрическо регулиране по височина за търговска и частна употреба.

Всяка друга употреба не се препоръчва. Масата е предназначена само
за употреба на закрито в сухи и затворени помещения.

Информация за максимално натоварване и
други специални характеристики може да намерите  при описанието на продукта.

Описание на продукта

Максимално тегло* – 100 кг вкл. плота

Ход – 470 mm

Скорост** : <30 mm/сек

Ниво шум : <50 dB(A)

Електрическо напрежение Вход – 100-240VAC
50-60Hz, 3,2-1,5A

Стандарти и сертификати

Повдигащите се крака за бюро са изработени, отговаряйки на следните норми и стандарти:
EN 527-2:2016 Офис мебели – Работни маси– част 2: Изисквания за сигурност, здравина и
издържливост, EN 1730 Мебели – Маси – Методи за изпитване за определяне на стабилност, сила и
издържливост, ANSI/BIFMA X5.5-2014 – Бюра, работни маси – приложими параграфи
Цветът/Покритието на краката е одобрен в съответствие със стандартите:
EN 12720:2009+A1:2013 Мебели – Оценка на устойчивостта на повърхността към студени течност,
EN 15186:2012 Мебели – Оценка на повърхностната устойчивост на драскотини.
Електронните компоненти са сертифицирани според:
RoHs, Reach, EMC директива, UL962, CHINA RoHS

Информация за потребителя

Ако се нуждаете и потърсите клиентска поддръжка,
вероятно ще бъдете помолени за информация
от етикетите на продуктите. Те са разположени
върху корпусите на моторите в горната част на
колоните(краката).

Преди употреба

Проверете дали няма препятствия под, над и до масата, които да се наложи да отстраните. Преди
първата употреба управлаващият блок трябва да регистрира най-ниската точка на височината на
масата. Следователно извършете нулиране (Reset), както е описано в точка 4.2 При нормални
условия системата сама разпознава позицията на всяка колона (крак). Ако има разлики в позицията
на колоните, моля също така да се извърши нулиране (Reset), както е описано в точка 4.2