No products in the cart.

Основни функции

ВНИМАНИЕ

Моля, прочетете внимателно тези инструкции, преди да инсталирате и пуснете в
експлоатация контролния блок. Ако пулта за управление, който използвате не съвпада с
този от това ръководство, проверете ръководството приложено към пулта за управление.

ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЯ ПЛОТ НАГОРЕ

Тази функция позволява преместването на работния плот нагоре. За да промените позицията продължете,както следва:

Натискайте бутона със стрелка нагоре, докато се достигне желаната височина.

ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЯ ПЛОТ НАДОЛУ

Тази функция позволява преместването на работния плот надолу. За да промените позицията, продължете, както следва:

Натискайте бутона със стрелката надолу, докато се достигне желаната височина.

ВНИМАНИЕ

Системата е оборудвана с допълнително предпазно спиране. За да се избегнат
нараняванията, масата спира на 10 мм над най-ниската височина. За да стигнете до
тази позиция, трябва да се натисне бутона надолу и да се задържи за 5 секунди.

ВНИМАНИЕ

Плотът ще продължи да се движи нагоре или надолу, докато спрете да натискате бутона
или не бъде достигната максималната или минималната височина.

ОПРОСТЕНО ЗАПАМЕТЯВАНЕ

При ръчния пулт за управление има възможност да се запаметят 2 позиции за ограничаване на
движението като крайна горна и долна позиция. С тази функция може да се избегне колизия с мебели
и предмети под и над плота на масата. Когато определена позиция бъде запаметена, масата спира
при достигането й. Ако желаете да придвижите масата извън запаметените позиции, натиснете и
задръжте бутона нагоре или надолу за най-малко 5 секунди.

Как да запаметите конкретни позиции:
1. Достигнете с масата желаната височина, която желаете да запаметите.
2. Натиснете двата бутона 3 пъти с пауза от около 1 секунда при всеки натиск.
3. След това натиснете бутона нагоре или надолу за около 1 секунда за да запаметите позицията.
4. Следвайте същата процедура и за запаметяване на втората позиция.
За да изтриете запаметените позиции, извършете нулиране (Reset), както е описано

ВНИМАНИЕ

Поставянето на по-ниска проста памет ще замени предварително зададеното предпазно
спиране на 10 мм. За да се възстановят фабричните настройки, е необходимо нулиране
(Reset).

РЪЧНО НУЛИРАНЕ

Ако някои от моторите или други електронни компоненти бъдат премахнати от колоните (краката) по
време или след монтажа, е необходимо да бъде извършено нулиране (Homing). Препоръчително е по
време на нулирането да се упражни лек натиск върху плота на масата.

Как се извършва нулирането (Reset):
Натиснете едновремено бутоните нагоре и надолу. След няколко секунди
масата започва да се движи надолу. Продължете да натискате двата бутона,
докато масата се придвижи бавно до най-ниската възможна точка. Нулирането
(Reset) е завършено, когато плотът достигне тази позиция.
Сега масата може да бъде отново използвана нормално.

ДЕТЕКЦИЯ НА СБЛЪСЪК

Механизмът притежава система за детекция на сблъсък, oт гледна точка на сигурността, за да
се избегнат наранявания при внезапно възникнало съпротивление, движението незабавно спира и
плотът се връща назад с около 50 мм. Тази функция е активна както при движение нагоре, така и
надолу, но за активиране е необходимо разстояние от около 25 мм.

ВНИМАНИЕ

Поставянето на по-ниска проста памет ще замени предварително зададеното предпазно
спиране на 10 мм. За да се възстановят фабричните настройки, е необходимо нулиране
(Reset).