No products in the cart.

Политика за право на отказ от поръчка 

Тази политика се отнася до правото на потребителя да се откаже от направена поръчка чрез  уеб-сайта desk.bg, управляван от  „ДЕСК БГ” ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК: 206334090 , със седалище и адрес на управление: гр. Несебър, п.к. 8230, ул. Христо Ботев № 9, тел: +359899958083, e-mail: info@desk.bg

 

Чл. 1. Потребителя или клиентът има право да се откаже от направена поръчка за изработване на бюро по телефона или чрез уеб-сайта desk.bg, при положение, че не е извършил плащане за поръчката на сметката на ДескБГ. 

Чл. 2. Правото на отказ от поръчката се упражнява чрез изпращане на съобщение в свободна форма до info@desk.bg, съдържащо волеизявлението на клиента поръчката да бъде анулирана.

Чл. 3. Ако сте извършили плащане по сметката на ДескБГ за направена поръчка, най-вероятно нашият екип е започнал процеса по реализиране изработката на вашето бюро.

Предлаганите от ДескБГ бюра се изработват индивидуално, съобразно посочените от Клиента дебелина на плота (18мм и 36мм), съобразно избрания материал на плота, както и съобразно другите индивидуално зададени от Клиента и предлагани от ДескБГ характеристики на бюрото.

Съгласно разпоредбата на чл. 57 ал. 1 т. 3 от Закона за защита на потребителите, правото на отказ на потребителя от договора от разстояние не се прилагат за договори:

за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

Чл. 4. В случай, че сте поръчал продукт, който не отговаря на характеристиките посочени в чл. 3 по-горе, вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката от ДескБГ.  Правото на отказ от поръчка по чл. 4 може да бъде упражнено чрез изпращане на съобщение в свободна форма до info@desk.bg, съдържащо вашето волеизявление да върнете получената стока. Служител на ДескБГ ще се свърже с вас на посочения телефон за контакт и ще ви даде допълнителна информация как технически да върнете поръчания артикул.